Is het beter om voor overheidswebsites .overheid.nl of .gov.nl te gebruiken? (oktober 2023)

Op dit moment ziet informatie van de overheid, zoals de overheidswebsites, e-mailberichten, social media berichten, en apps van de overheid er niet altijd hetzelfde uit. Dat maakt het lastig om te bepalen of informatie van de overheid is. Hier maken andere aanbieders, maar ook fraudeurs, gebruik van door bijvoorbeeld websites te maken die erg lijken op een overheidswebsite maar dat dus niet zijn. Om duidelijk te maken dat informatie echt van de overheid is, wordt in andere landen een uniforme domeinnaamextensie gebruikt (bijv. “.gov.uk”). Om te kijken of in Nederland een uniforme domeinnaamextensie zoals “.overheid.nl” of “.gov.nl” ervoor zorgt dat mensen beter kunnen herkennen of een website van de overheid is, is in het LISS panel in augustus een vragenlijst hierover afgenomen. Er hebben 1704 panelleden meegedaan aan dit onderzoek voor het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Een uniforme extensie is makkelijker en handiger
Het onderzoek laat zien dat tussen de 67% en 79% van de respondenten het makkelijker vindt om te bepalen of een website, e-mailbericht, social media bericht of app van de overheid is als er een uniforme domeinnaamextensie gebruikt wordt. Ook vindt tussen de 73% en 82% het handig als er een domeinnaamextensie wordt gebruikt.
Door respondenten websites te laten beoordelen is ook bekeken of een domeinnaamextensie zorgt voor betere herkenning van overheidswebsites en welke domeinnaamextensie beter werkt. Hiervoor beoordeelden respondenten eerst een aantal websites zónder dat er een uniforme domeinnaamextensie werd gebruikt. Daarna kregen zij uitleg en beoordeelden nog een aantal websites waarbij de overheidswebsites wél een extensie hadden (“.overheid.nl” of “.gov.nl”).

Betere herkenning
Het blijkt dat een uniforme domeinnaamextensie zorgt voor betere herkenning van overheidswebsites, ook die overheidswebsites die niet direct herkenbaar zijn als overheidswebsites. Ook zorgt een uniforme domeinnaamextensie ervoor dat het makkelijker wordt om websites die niet van de overheid zijn te herkennen als “niet van de overheid” – ook als het gaat om frauduleuze websites. Alleen voor de frauduleuze websites die op die van de overheid lijken, blijkt dat de domeinnaamextensie “.gov.nl” respondenten beter helpt te herkennen dat dit geen overheidswebsites zijn. Voor de andere type websites is geen verschil in welke domeinnaamextensie beter werkt. Subjectief gezien vinden mensen het fijner als de extensie “.overheid.nl” wordt gebruikt.

Voorbeeld van een onveilige website (te herkennen aan de waarschuwing in rood “niet beveiligd”)

Uitleg over de domeinnaamextensie
Uit het onderzoek blijkt ook dat een uitgebreide (versus korte) uitleg over de domeinnaamextensie respondenten beter helpt om overheidswebsites te herkennen als zijnde van de overheid én websites die niet van de overheid zijn te herkennen als zijnde niet van de overheid.

Kwetsbare groepen ook geholpen bij een uniforme domeinnaamextensie
Tot slot, blijkt dat ook kwetsbare groepen, zoals mensen met weinig digitale vaardigheden, lager opgeleiden, mensen met een migratieachtergrond en laaggeletterden zijn geholpen door een uniforme domeinnaamextensie. Toch blijven ze na uitleg hierover iets minder goed in het herkennen van overheidswebsites of denken zij vaker onterecht dat een website wel van de overheid is, vergeleken met een niet-kwetsbare groep. Mensen met een migratieachtergrond associëren de domeinnaamextensie “.gov.nl” daarnaast eerder met “Government”.

Antwoord op de centrale onderzoeksvraag
Helpt het burgers om overheidswebsites makkelijker te identificeren (als die van de overheid), als hiervoor een uniforme domeinnaamextensie zoals “.overheid.nl” of “.gov.nl” wordt gebruikt? Ja! Dat helpt inderdaad. Welke extensie gebruikt wordt maakt niet zoveel uit. Aan de ene kant hebben burgers een voorkeur voor “.overheid.nl”. Aan de andere kant blijkt uit dit onderzoek dat “.gov.nl” juist beter werkt om frauduleuze websites (zoals reikshoverheid.nl) te herkennen als zijnde niet van de overheid. Maar voor de andere websitetypes maakt het niet zoveel uit welke domeinnaamextensie gebruikt wordt. Verder helpt het om uitgebreide uitleg te geven. 
Het advies is dan ook: gebruik voor websites, e-mailberichten, social media berichten en apps een uniforme domeinnaamextensie, zodat het overheidsportfolio voor de burger beter te herkennen is.

 

Meer weten over dit onderzoek? U kunt hier het rapport vinden.