Voel jij je wel lekker? (februari 2012)


Een onderzoek naar de gezondheid van panelleden in het afgelopen jaar

Hoe vaak was u ziek in het afgelopen jaar? Ongeveer de helft van alle LISS panelleden vulde in januari 2012 een vragenlijst in over hun gezondheid. Daarvoor hadden ze iedere maand in 2011 al beantwoord hoe hun gezondheid die maand was. Wij wilden hiermee bekijken of er verschillen zaten in de antwoorden over de gezondheid per maand en de antwoorden over de gezondheid over een heel jaar. 
 
“Ach, zo erg was het ook weer niet”
Als mensen achteraf een vragenlijst invullen, zijn ze in het algemeen iets positiever over hun gezondheid dan in maandelijkse vragenlijsten. Ongeveer 20 procent is negatiever, 30 procent denkt er hetzelfde over en de helft is achteraf positiever. Dit komt doordat mensen periodes van ziekte makkelijk vergeten, of daar achteraf anders op terugkijken. Mensen denken dat hun gezondheid stabiel is, wanneer ze terugkijken op het vorige jaar. Maar toen ze maandelijks antwoord gaven, antwoordden ze dat hun gezondheid juist schommelde. 

Geheugensteuntjes?
Voor ons maakt het dus uit of mensen achteraf, of op het moment zelf iets antwoorden over hun gezondheid. Om het geheugen wat op te frissen, vroegen wij daarom naar herinneringen over de gezondheid en of er nog belangrijke gebeurtenissen waren. Andere deelnemers kregen te zien wat zij het jaar daarvoor als antwoord gaven. Wanneer iemand een vraag krijgt over specifieke gebeurtenissen of wanneer zij hun vorige antwoord zien, heeft dat invloed op de herinnering. De herinnering wordt dan uitgebreider. Om te zorgen dat mensen zo nauwkeurig mogelijk antwoord geven, hebben wij zoveel mogelijk open vragen gebruikt.

 

Geschreven door Peter Lugtig