Zou u het vervelend vinden als uw nieuwe buurman een strafblad heeft? Zou u dat minder erg of erger vinden dan een buurman die verslaafd is?Een onderzoek naar de gezondheid van panelleden in het afgelopen jaar

Hoe vaak was u ziek in het afgelopen jaar?


Een onderzoek naar menselijke behoeften en motivaties
De mens is geneigd om genot na te streven en pijn te vermijden. Dit staat ook wel bekend als het 'hedonistisch principe’. Gedragswetenschappers onderzoeken of het mogelijk is om verschillende soorten 'genot’ en 'pijn’ te onderscheiden.Steeds meer mensen hebben weinig vertrouwen in politieke partijen en politici, en in het functioneren van het parlement. Onder wetenschappers en politici is er daarom een discussie ontstaan over onze huidige vorm van representatieve democratie waarbij burgers tijdens verkiezingen politici kiezen die hen in het parlement vertegenwoordigen.


Een onderzoek naar de invloed van verenigingen en maatschappelijke organisaties op tolerantie en vooroordelen
Zouden vooroordelen afnemen als autochtonen en allochtonen meer contact hebben?Nationalisme en nationale culturele consumptie
In ons onderzoek bekijken we of er een verband is tussen nationalisme en 'culturele consumptie’.


Wie grijpt er in bij misdrijven of ordeverstoringen?

Niet alleen de politie, maar ook burgers spelen een rol in de bestrijding van criminaliteit. Deze rol van burgers noemen we ook wel 'guardianship’.De afgelopen jaren hebben we de opkomst gezien van (rechts-)populistische partijen. Met name in Noordwest-Europa timmeren deze partijen goed aan de weg. De wetenschap zoekt naar verklaringen voor het succes van deze partijen.Kijken beleggers alleen naar de feiten of speelt het stemmetje in je achterhoofd ook een rol? Eerdere studies suggereren dat gevoelens invloed hebben op het gedrag van beleggers. Hirshleifer en Shumway (The Journal of Finance, 2003) tonen bijvoorbeeld aan dat aandelenrendementen hoger zijn op dagen dat de zon schijnt.


Het idee bestaat dat veel mensen hun spanningen en dagelijkse beslommeringen vergeten door het nuttigen van alcohol. Wetenschappelijk bewijs voor dit idee is er echter nauwelijks. En zou het bijvoorbeeld dan ook zo zijn dat mensen die meer spanningen en beslommeringen hebben, meer drinken?


Pages